PEC - Wyniki przetargów
biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Wyniki przeprowadzonych postępowań przetargowych.

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj
zamówienia
Tryb
postępowania
Najkorzystniejsza oferta
1 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego - szcegóły usługa p. nieograniczony P.P.H.U. "JUWA"
Białystok
2 Wykonanie robót budowlanych "zaprojektuj i wybuduj" - szczegóły robota budowlana p. nieograniczony Konsorcjum:
lider- Energotechnika Sp. z o. o.
Warszawa
członek- Elektrotermex Sp. z o. o. Ostrołęka
3 Badanie sprawozdania finansowego za 2015 r. - szczegóły usługa zapytanie o cenę Pol -Tax Sp. z o. o.
Warszawa
4 Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. - szczegóły usługa zapytanie ofertowe Kancelaria Biegłego Rewidenta "Audytor"
Mława
5 zaprojektowanie i wybudowanie instalacji odsiarczania spalin, a także układu do redukcji emisji NOx - szczegóły robota budowlana p. nieograniczony Unieważniony - szczegóły
6 zaprojektowanie i wybudowanie instalacji odsiarczania spalin, a także układu do redukcji emisji NOx robota budowlana z wolnej ręki Energotechnika Sp. z o. o.
Warszawa
7 Badanie sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 r. - szczegóły usługa zapytanie ofertowe Biuro Biegłego Rewidenta
Olecko
1 Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego - szcegóły usługa p. nieograniczony P.P.H.U. "JUWA"
Białystok