biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Ogłoszenia o postępowaniach przetargowych.Regulamin Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwop Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o.

Regulamin udzielania zamówień publicznych w PEC w Płońsku Sp. z o. o, których wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy - prawo zamówień publicznych.