biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Sekretariat PEC w Płońsku Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o.

09-100 Płońsk, ul. Przemysłowa 2

tel.: (023) 662 33 88, 662 49 37

fax.: (023) 662 26 22

e-mail: [email protected]