biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Komunikaty

Aktualne:

  1. Modernizacja Systemu Ciepłowniczego w Płońsku wśród 30 najciekawszych inwestycji komunalnych w Polsce.

  2. Na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. art. 116 ust. 13, o odnawialnych źródłach energii PEC w Płońsku Sp. z o. o,. informuje, że procentowy udział ciepła wytworzonego w odnawialnych źródłach energii i dostarczonego do miejskiego systemu ciepłowniczego w 2017 roku wynosił 78,6% w stosunku do łącznej ilości ciepła dostarczonego do wodnej sieci ciepłowniczej.

  3. Zakup siedmiu sensorów zapewniających stały monitoring jakości powietrza.
    Każdy może sprawdzić jakość powietrza w Płońsku. 5 grudnia Spółka miejska Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zainstalowała na terenie miasta 7 sensorów jakości powietrza, których zadaniem będzie rejestrowanie i przedstawianie danych dotyczących zapylenia atmosfery.
    Stan powietrza w Płońsku można na bieżąco obserwować na stronie internetowej pod adresem: https://map.airly.eu/pl/#latitude=52.61971&longitude=20.34217&id=2118