biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Komunikaty

Aktualne:

  1. Modernizacja systemu ciepłowniczego Płońska w celu podniesienia jego sprawności oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej i elektrycznej.(prace wg. harmonogramu)
  2. Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej do nowo powstałego budynku strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku przy ul. Sienkiewicza.
  3. Budowa węzła cieplnego do budynku przy ul. Młodzieżowa 13.