biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła.

Podstawa prawna:

Plan wprowadzania ograniczeń 2012 r.

Schemat obliczeniowy sieci cieplnej (zał. nr 6)

Uzgodnienie planu wprowadzania ograniczeń.