biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła.

Podstawa prawna:

Plan wprowadzania ograniczeń 2018-2021 r.

Schemat obliczeniowy sieci cieplnej (zał. nr 6)

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, i 5 do planu ogr 2018

Uzgodnienie planu wprowadzania ograniczeń.