biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Formularze niezbędne dla odbiorców ciepła.

Umowa sprzedaży ciepła

Tabela regulacyjna

Zlecenie na dostawę ciepła

Umowa przyłączeniowa

Wniosek odbiorcy - zamówienie mocy cieplnej

Wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci ciepłowniczej

Akty prawne w ciepłownictwie:

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne