biuletyn informacji publicznej
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
Centrum Inforacji o Rynku Energii

Inwestycje PEC w Płońsku Sp. z o. o.

"ŻEBY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ"

Szanowni Mieszkańcy Płońska

W związku z działaniami jakie prowadzimy w walce ze smogiem, informuję, że jakość powietrza w naszym mieście nie jest zadawalająca. Od jakiegoś czasu można to weryfikować dzięki zainstalowanym sensorom, które na bieżąco monitorują poziom zanieczyszczeń.

Są już niestety rejony w mieście gdzie czujniki wskazują najwyższe stężenie niebezpiecznych pyłów w powietrzu. Wspólnie możemy to zmienić, dlatego po raz kolejny zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wyrażenie woli w sprawie ewentualnego podłączenia Państwa budynku do sieci ciepłowniczej.

Termin na składanie oświadczeń został wydłużony do 4 kwietnia br.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Płońsku w porozumieniu z władzami Miasta w celu ograniczenia tak zwanej niskiej emisji ma zamiar przystąpić do rozbudowy sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków usytuowanych w centrum miasta Płońska, tj. w ul. Pl. 15-ego Sierpnia, ul. Pułtuskiej, ul. Przejazd, ul. Grunwaldzkiej, ul. Zduńskiej, częściowo ul. Warszawskiej, ul. Broniewskiego, ul. Wspólnej, ul. Targowej, oraz ul. Krzywej, częściowo ul. Wyszogrodzkiej 3-11, ul. Wolności i ulic przynależnych do tzw. Osiedla poetów. Realizacja budowy sieci cieplnych wraz z przyłączami i węzłami cieplnymi może być zrealizowana pod warunkiem uzyskania przez Spółkę środków zewnętrznych z Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020. Termin aplikowania o dofinansowanie w/w środków został wyznaczony na miesiąc maj br., Ze względu na nikłe zainteresowanie przyłączaniem mieszkańców na os. Mickiewicza, os. Toruńska obszary te zostały automatycznie pominięte w dalszym toku prac przygotowawczych. Warunkiem podstawowym na otrzymanie dofinansowania przez Spółkę jest osiągnięcie minimalnego kryterium przy dofinansowaniu tj. przynajmniej 50% zamówienia mocy cieplnej przez administratorów obiektów usytuowanych przy tej samej ulicy.

Przybliżone koszty podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz opłaty za korzystanie z ciepła, z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Deklaracje, które już zostały złożone i które wpłyną w wyznaczonym terminie, zostaną uwzględnione w toku dalszych prac przygotowawczych.

Nadmieniam, że system ciepłowniczy eksploatowany przez PEC w Płońsku należy do systemu efektywnego ponieważ w 75% oparty jest na OZE (Odnawialne Źródło Energii), a system oczyszczania spalin pozwala na eliminację około 99% zanieczyszczeń powstających przy spalaniu paliw stałych.

Dodatkowe informacje na temat możliwości przyłączenia do sieci można uzyskać bezpośrednio w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Płońsku, ul. Przemysłowa 2, tel.(23) 662 33 88.

Druk oświadczenia do wypełnienia i złożenia w budynku Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, Wydział Współpracy i Rozwoju, Referat Inwestycji (osoba do kontaktu Małgorzata Melińska tel. (23) 663 13 18), II piętro pok. 206, drogą pocztową lub osobiście, w terminie do 4 kwietnia 2018 r.

Z wyrazami szacunku

Zarząd PEC w Płońsku Sp. z o. o.